Geld wordt afgeschaft

“Nederland is in een aantal opzichten steeds positiever gaan denken. Een meerderheid van de bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. “

Lees meer op nu.nl

Dit past precies in het beeld dat ik van de  veranderende  wereld heb. Veel mensen besluiten om, net als ik ruim een jaar geleden heb gedaan, ZZP-er of liever ZP-er (zelfstandig professional) te worden. Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Ik zoek dan ook veel verbinding met andere ZP-ers en het blijkt tweerichtingsverkeer te zijn. Er ontstaat weer een soort ruilhandel. Jij doet wat voor mij en ik doe ook graag iets voor jou. Dat maakt de huidige manier van betalen met geld toch overbodig; wat is nou geld?

Mensen gaan elkaar meer  Lees verder

Gelukkiger worden: begin met jezelf te accepteren

De 10 geboden om jezelf te accepteren.

(bron: naam onbekend, internet)

Als je je hiervan bewust bent, wordt je leven aangenamer…

1. Ik ben wie ik ben …

Met dit lichaam en met deze geest moet ik het doen. Dit is alles wat ik heb. Ik kan het niet meer ruilen. Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn; zonder mij, zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig. Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

2. Ik hoef niet perfect te zijn.
Lees verder