Werkwijze

De gesprekken en consulten in mijn praktijk zijn erop gericht dat je in alle rust je verhaal kunt doen. Vertrouwen, eerlijkheid en respect zijn belangrijke kernwaarden. Ik werk volgens de morele code van mijn beroepsvereniging CAT. Daarnaast hanteer ik de wettelijke regelgeving zoals de privacy die is geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat geldt ook voor het dossier dat ik bij houd.

Voorafgaand aan de intake vindt er een telefoongesprek plaats om in het kort te vernemen wat de aanleiding is om hulp te zoeken. In dit telefoongesprek maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Dit is vrijblijvend en het eerste half uur is gratis. Na ongeveer een halfuur vindt er overleg plaats of jij als mogelijke cliƫnt en ik als hulpverlener het zinvol vinden om het gesprek voort te zetten en het behandelingstraject te starten. Zoja dan gaan we over tot de intake en wordt het reguliere consult tarief in rekening gebracht.
Zonee dan eindigt het gesprek na dit halfuur en zal er geen hulpverleningstraject starten op dat moment.

Hoe gaat een counselingsgesprek?
In het gesprek vertel je waar je tegenaan loopt, welke klachten dat met zich mee brengt en waar je naar toe wilt werken. Tijdens de gesprekken zal ik je een spiegel voorhouden, je inzichten geven, je uitnodigen om situaties van een andere kant te bekijken en vooral te benadrukken wat er goed gaat en waar je sterke kanten liggen. Met een steuntje in de rug is het vaak goed mogelijk om valkuilen onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe je hier effectiever of anders mee om kunt gaan.

Ik maak tijdens het traject gebruik van diverse interventietechnieken, zoals familieopstellingen, EMDR, EFT, NLP, mindfulness en oplossingsgerichte vragen.