Beroepsvereniging CAT

Primeres is lid van beroepsvereniging CAT en van geschilleninstantie GAT.

 

CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten.
Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten.

CAT vergoedbaar

GAT: De klachtenbehandeling voor complementaire therapeuten en hun cliënten
Het GAT is een geschilleninstantie erkend door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport sinds 2017