Welkom bij Primeres counseling en alternatieve therapie

Het adres voor lichaamsgerichte psychotherapie in West-Friesland.

Klachten als niet goed in je vel zitten, slecht slapen, sneller geïrriteerd zijn, onrust in je hoofd enz. kun je het beste aanpakken door op zoek te gaan naar de oorzaak. Maak hieronder een keuze die jou het meest aanspreekt. Ik combineer een aantal vormen van therapie, afgestemd op wat jij nodig hebt.

Psychotherapie 24500
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Hypnotherapie 24501
Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. 

Regressie- en reïncarnatietherapie
Hierbij gaan we terug naar een bepaalde situatie, in dit leven of zelfs in een vorig leven. Hiermee sporen we de oorzaak op van jouw problematiek. Dat is vaak een doorgemaakte traumatische ervaring. Trauma’s kunnen een grote impact op je welzijn hebben.

Familieopstellingen
Met het inzicht dat je door een familieopstelling krijgt, begrijp je heel goed waarom je tegen bepaalde terugkerende problemen aanloopt of waarom sommige relaties problematisch verlopen. 

Stress bij ondernemers
Als je je chronisch moe voelt (vaak al bij het opstaan), slaapproblemen hebt, malende gedachten hebt of pijn in je rug of elders in je lichaam kan dat door teveel stress komen. Ik leer je je hoofd leeg te maken. Je krijgt inzicht in je drijfveren, in wat maakt dat je over je grenzen gaat, in je valkuilen en je talenten.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Overige natuurgeneeskunde 24005
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.