Werkwijze

Wat ik doe is een samenvoeging van counseling, familieopstellingen, EMDR, regressietherapie, reiki, hypnotherapie en mindfulness.

De gesprekken en consulten in mijn praktijk zijn erop gericht dat je in alle rust je verhaal kunt doen. Vertrouwen, eerlijkheid en respect zijn belangrijke kernwaarden. Ik werk volgens de morele code van mijn beroepsvereniging CAT. Daarnaast hanteer ik de wettelijke regelgeving zoals de privacy die is geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat geldt ook voor het dossier dat ik bij houd. In het dossier bevinden zich: een behandelovereenkomst, een intakeformulier en kopieën van de nota’s.

Voorafgaand aan de intake vindt er een telefoongesprek plaats om in het kort te vernemen wat de aanleiding is om hulp te zoeken. In dit telefoongesprek maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Dit is vrijblijvend en het eerste half uur is gratis. Na ongeveer een halfuur vindt er overleg plaats of jij als mogelijke cliënt en ik als hulpverlener het zinvol vinden om het gesprek voort te zetten en het behandelingstraject te starten. Zo ja dan gaan we over tot de intake en wordt het reguliere consult tarief in rekening gebracht.
Zo nee dan eindigt het gesprek na dit halfuur en zal er geen hulpverleningstraject starten op dat moment.

Mijn visie
In de ongeveer 10 jaar dat ik stress, burn-out en bijnieruitputting bestudeer kan ik alleen maar concluderen dat problemen nooit alleen fysiek of mentaal spelen. Je bent als mens een geheel en het lichaam heeft veel compensatiekracht. Dat betekent dat als één onderdeel niet goed meer functioneert, het lichaam er alles aan doet om dat op te vangen. In mijn begeleiding kijk ik naar zowel het fysieke als het mentale stuk. Het kan zijn dat ik je aanraad om ook wijzigingen aan te brengen in je voedingspatroon of leefstijl.
Het beste is problemen te voorkomen maar zo werkt het in het leven helaas niet, het op één na beste wat je kunt doen is er zo goed mogelijk mee om te leren gaan.

Hoe gaat een sessie of een counselingsgesprek?
In het gesprek vertel je waar je tegenaan loopt, welke klachten dat met zich mee brengt en waar je naar toe wilt. We beginnen altijd met een intake. Tijdens de gesprekken zal ik je een spiegel voorhouden, je inzichten geven, je uitnodigen om situaties van een andere kant te bekijken en vooral te benadrukken wat er goed gaat en waar je sterke kanten liggen. Met een steuntje in de rug is het vaak goed mogelijk om valkuilen onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe je hier effectiever of anders mee om kunt gaan.

Ik maak tijdens het traject gebruik van diverse (interventie)technieken, zoals familieopstellingen, EMDR, EFT, NLP, mindfulness, reiki , hypnotherapie/regressietherapie en oplossingsgerichte vragen.

Heb je nog vragen stel ze dan gerust. Je kunt me bereiken op 06 57 33 77 55 of via e-mail.