Geld wordt afgeschaft

11 januari 2012 Uit Door Tini

“Nederland is in een aantal opzichten steeds positiever gaan denken. Een meerderheid van de bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. “

Lees meer op nu.nl

Dit past precies in het beeld dat ik van de  veranderende  wereld heb. Veel mensen besluiten om, net als ik ruim een jaar geleden heb gedaan, ZZP-er of liever ZP-er (zelfstandig professional) te worden. Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Ik zoek dan ook veel verbinding met andere ZP-ers en het blijkt tweerichtingsverkeer te zijn. Er ontstaat weer een soort ruilhandel. Jij doet wat voor mij en ik doe ook graag iets voor jou. Dat maakt de huidige manier van betalen met geld toch overbodig; wat is nou geld?

Mensen gaan elkaar meer  vertrouwen staat in het artikel. Dankzij of ondanks de crisis? De crisis doet wat met ons. In het begin riep ik nog dat ik er weinig van merkte. Ik had toen nog een baan, mijn man ook en voor ons veranderde er niet veel. Om ons heen vielen er wel steeds meer ontslagen. He dat was even wennen. Nadat ik mijn baan had opgezegd in 2010 is er opeens heel veel veranderd in huize Worp. We zijn sindsdien veel meer gaan opletten met wat we doen. En wat heeft ons dat veel opgeleverd! Iets kopen omdat je het graag wilt hebben, voelt zoveel beter dan iets kopen omdat je dat kan. Het is een bewustwordingsproces en een heel prettige kan ik wel zeggen.
Het ondernemerschap heeft me dus veel verbinding en bewustwording gebracht. Maar ook vertrouwen in andere mensen. Wat zijn er toch veel mooie mensen op de wereld! Mensen die anderen willen helpen zonder daar direct iets voor terug te verwachten. Social media speelt daarin een belangrijke rol. Daarin is het een ongeschreven regel dat je anderen helpt met je kennis en zo mogelijk ook met andere zaken. Het brengt de wereld dichterbij huis en brengt mensen bij elkaar. Het maakt mij dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen dus dank!

Tini Worp