Misverstanden over een goede relatie

27 augustus 2015 Uit Door Tini

Misverstanden over een goede relatie

Mensen in een relatie hoeven het niet altijd eens te zijn. Ze zijn verschillende individuen met een verschillende smaak.  Dat maakt het interessanter om zich in de ander te verdiepen. Een partner is nu eenmaal geen kopie van jezelf, stel je voor hoe saai dat al snel zou worden.

Een relatie start met verliefdheid. Vlinders in je buik, nergens anders aan kunnen denken en soms zelfs geen eetlust. Deze ‘toestand’ verandert gaandeweg in een diepere stabiele liefde. Verwachten dat de passie blijft zoals in het begin is niet reëel. Zoals je ook kunt verwachten dat het nooit meer winter wordt. Deze verwachting zal leiden tot teleurstelling of een zoektocht naar nieuwe spanning en passie. Hierdoor drijven partners uit elkaar.

Ruzie
Ruzie komt in elke relatie voor. Het klaart de lucht en geeft duidelijkheid. Zelfs in de beste huwelijken wordt geruzied. Conflict vermijdend gedrag komt voor met als doel de lieve vrede te bewaren. Helaas geeft dit vaak het tegenovergestelde resultaat. Doordat de ene partner zijn of haar gevoel niet deelt met de ander. Die voelt aan dat er ‘iets’ is maar het wordt niet uitgesproken. Het logische gevolg is dat er wordt verondersteld of het voelt als niet in vertrouwen te worden genomen. Dit geeft onbegrip en irritatie. Het gewenste effect van het niet uitspreken wordt dus niet behaald.

Woorden
Wat eenmaal is uitgesproken kan niet zomaar worden teruggedraaid. Bepaalde kwetsende woorden blijven lang tussen mensen hangen. Ook al was het niet zo bedoeld. In een boze bui worden er makkelijk kwetsende dingen uitgegooid. Zorgvuldig formuleren van het werkelijke gevoel is constructiever voor de relatie.

Verwachtingen
Mannen en vrouwen zijn verschillend. Het is goed om dit te beseffen. De verwachtingen van de partner zijn hoog. De gemiddelde vrouw verwacht dat haar man haar helpt zonder dat ze het hoeft te vragen. Ze wil graag complimenten ontvangen en alles met hem kunnen bespreken. De gemiddelde man wil zo min mogelijk ‘gezeur’ aan zijn hoofd en wil rust als hij de hele dag te werk is geweest. Voor veel vrouwen is het belangrijk om balans te vinden tussen niet overal wat van zeggen en voor zichzelf opkomen. Voor veel mannen is het belangrijk om ’s avonds na het werk oprechte aandacht aan hun partner te besteden ondanks vermoeidheid of geen zin hebben in praten. De gemiddelde man en vrouw bestaan natuurlijk niet maar hier zit wel een punt van verschil.
Als het huishouden niet bestond zouden veel relaties veel harmonieuzer verlopen.

Ego
In een relatie heeft soms de ene partner het idee veel harder te werken aan de goede relatie dan de ander.  Dit kan leiden tot een houding van ‘ik ben het zat, nu vind ik dat mijn partner in beweging moet komen’.  De ander veranderen lukt niet tenzij diegene dat zelf wil. Een relatie werkt alleen als beide partners er moeite voor blijven doen.  Het kan ook zo zijn dat een van de partners een misstap heeft begaan, bijv. is vreemd gegaan.  Dit leidt vaak tot een ‘dader-slachtoffer’ situatie. Het ego van het ‘slachtoffer’ duwt hem/haar in een soort arrogante houding waarin de ‘dader’ als schuldige het ‘goed moet maken’. In een dergelijke situatie komen partners dichter bij elkaar door een open communicatie en juist niet te oordelen. Vreemdgaan is meestal een signaal dat bepaalde behoeften binnen de relatie bij de ene partner niet worden vervuld. In open en eerlijke gesprekken waarin geluisterd wordt naar elkaars behoeften en wensen kan de relatie zich verdiepen.
Intimiteit
Intimiteit en seks zijn een bevestiging van de relatie. Het gaat niet alleen om seks op zich maar ook aanraking en fysieke intimiteit. Een knuffel, een arm of hand vasthouden dragen dit ook uit. Afstandelijkheid geeft eerder onvrede en onbegrip in een relatie.
Verrassing
Naarmate de relatie langer duurt kennen de partners elkaar steeds beter. Om te zorgen dat er geen sleur of verveling plaatsvindt, kun je elkaar af en toe verrassen. Zo nu en dan stilstaan bij hoe de partners elkaar hebben leren kennen, wat trok ze aan en wat de partner voor de ander betekent geeft de relatie meer diepgang. Er zijn geen regels voor een goed huwelijk behalve wederzijds respect en vertrouwen die de liefde bestendigen.

Eigen aandeel
Neem verantwoording voor jouw aandeel. Zodra jij verandert, verandert ook je relatie. De ander weerspiegelt hoe jij met jezelf omgaat. Richt je blik daarom naar binnen, luister naar je emoties en zie het beste in jezelf. Klagen heeft geen zin, ga het gesprek aan met je partner en laat wrok los. Denk niet in altijd en nooit, want het leven is niet zwart/wit. Je partner heeft altijd een reden voor bepaald gedrag, ook als je dat niet begrijpt. Een verhaal heeft twee kanten, blijf proberen je in de ander te verplaatsen. Denken dat je partner moet veranderen om de relatie te verbeteren werkt niet.

“Every couple needs to argue now and then. Just to prove that the relationship is strong enough to survive. Long-term relationships, the ones that matter, are all about weathering the peaks and the valleys.” ~ Nicholas Sparks

ego witte roos