Pijn is fijn

26 maart 2014 Uit Door Tini

Pijn is fijn

In 2008 kreeg ik zelf te maken met een burn-out.  De signalen die ik voor die tijd had gehad had ik stelselmatig ontkend en genegeerd. Signalen zoals elk weekend hoofdpijn, sneller geïrriteerd raken en veel zuchten kon ik lange tijd onderdrukken.

Tot mijn lichaam zich niet langer liet foppen en gewoon niet meer voor of achteruit wilde. Toen moest ik het wel serieus nemen.  Er volgde een tijd van herstel en bezinning. Twee jaar later heb ik het roer volledig omgegooid, ik had me omgeschoold tot counselor en coach en heb mijn baan opgezegd.

Preventie
Wat mij bezighoudt is de vraag: waarom heb ik dat niet eerder gedaan?  Hardnekkig bleef ik de signalen negeren eigenlijk tegen beter weten in. In mijn bedrijf heb ik als missie gekozen:  alle burn-out de wereld uit door mijn kennis hierover delen zodat anderen er preventief mee aan de slag kunnen.

Crisis
Maar … de vraag is wie wil dat? Zolang het dak niet lekt, denk je er niet meteen aan om het te repareren. Het is juist in tijd van crisis dat de creativiteit bij mensen tot bloei komt. Dan pas ontdek je dat je oude handelwijze niet meer werkt. Het is alsof je dan ziet dat je wel links- of rechtsaf moet, dat doorgaan op dezelfde manier geen optie meer is. Hier een paar voorbeelden:

  • Je stopt met roken als je voelt dat je gezondheid wordt bedreigd,
  • Pas als je je doodmoe voelt, neem je rust,
  • Als je te zwaar bent geworden, ga je iets aan beweging doen,
  • Als je werk je ziek heeft gemaakt, ga je op zoek naar wat anders,
  • Als je baan op de tocht staat, ga je op zoek naar wat anders,

 

Waarom wachten tot het te laat is?
Als je je valkuilen kent en dat kan alleen doordat je  bewuster wordt, dan pas zul je verantwoording nemen over je leven, je gezondheid en je geluk. Dan wacht je niet meer tot het kalf verdronken is voordat je de put dempt.

Mensen die gestrompeld hebben, gevallen zijn en weer opgestaan die zijn juist daardoor bewuster geworden. Ze weten dat ze het een volgende keer niet zo ver zullen laten komen. Ze zullen hun invloed aanwenden om hun leven de goede kant op te sturen. Dat is iets dat je zelf moet doen. Jij kunt niet mijn keuzes maken, net zo min als ik dat voor jou kan. Jij weet diep van binnen waar je geluk ligt. Dat mag iedereen zelf ontdekken en daar kun je wel hulp bij inschakelen. Want waar moet je zoeken en hoe pak je dat aan?  Het is een hobbelige weg zowel omlaag als omhoog.

weg omhoog pijn is fijn