Ziekteverzuim in bedrijf

11 maart 2011 Uit Door Tini

Uit TNO onderzoek blijkt dat 65% van het ziekteverzuim psychisch gerelateerd is.

20% van werknemers met psychische klachten valt terug in langer durend verzuim. Hoe langer iemand thuis zit, des te kleiner de kans wordt dat hij/zij terugkeert naar het werk.

Oorzaken kunnen privé en/of zakelijk gerelateerd zijn. Denk aan bijvoorbeeld aan conflicten op de werkvloer, stress, rolonduidelijkheid, miscommunicatie, maar ook rouw of verlies in de privésfeer, relationele problemen, kinderen van de werknemer die problemen hebben. Dit zijn maar een paar voorbeelden van oorzaken die een negatieve invloed kunnen hebben op de arbeidsprestaties.

De kosten voor de werkgever lopen zo snel op. Een werknemer die ziek thuis zit, kost de werkgever al snel € 250,- per dag.

Daar hebben drie partijen last van: de zieke werknemer, zijn/haar directe collega’s en de werkgever.

Wat kun je er aan doen als werkgever?

Enkele voorbeelden:

* Ontwikkel de leidinggevenden tot coach voor de werknemers.

Dit werkt 1) preventief en 2) signalerend, je bent er snel bij als mensen ziek dreigen te worden; je kunt meteen adequate hulp aanbieden waardoor trajecten aanzienlijk kunnen verkorten.

Als een medewerker goed gecoacht wordt, zal dit zijn/haar prestaties ten goede komen. Een medewerker die het gevoel heeft dat hij onmisbaar is, zal een hogere drempel hebben om zich ziek te melden.

* Je kunt denken aan een beloningssysteem voor medewerkers met een laag ziekteverzuim.

* Je kunt cursussen aan de werknemers bieden om beter met stressklachten of andere problemen om te gaan.

* Je kunt werknemers een counselingstraject aanbieden. Dit kan preventief worden ingezet maar ook ter verkorting van een periode van ziekte. Een counselingstraject is veel goedkoper dan een medewerker die ziek thuis zit.

De aanpak van Primeres bedrijfscounseling* is erop gericht het totale plaatje van de werknemer in kaart te brengen. De gehanteerde werkwijze is oplossingsgericht.

Tussentijds wordt geëvalueerd over de vorderingen en meteen bijgestuurd waar nodig.

* Ook voor trainingen op maat.