Symptomen van bijnieruitputting

4 augustus 2019 0 Door Tini

Bijnieruitputting

De bijnieren zijn kleine orgaantjes die bovenop de nieren liggen. Ze maken hormonen met name adrenaline en cortisol. Zoals de meeste klieren zijn ze niet gemaakt om continu productie te leveren.

In het huidige jachtige leven moeten ze vaak boven hun kunne presteren. Emotioneel heftige gebeurtenissen zoals een scheiding, een faillissement, een overlijden enz. zijn een aanslag op de bijnieren. Een burn-out is een rode vlag m.b.t. bijnieruitputting! Daarom kijken wij bij burn-out ook altijd naar de lichamelijke gevolgen, als je een bijnieruitputting niet goed aanpakt wordt het van kwaad tot erger en blijf je gevoelig voor stress.

Symptomen van bijnieruitputting: concentratieproblemen, vergeetachtigheid, moeite met simpele taken, energiegebrek, zwakte, heesheid, obstipatie, depressie, slapeloosheid en je ’s morgens niet uitgerust voelen.

De bijnieren werken samen met de schildklier. Coritisol speelt een belangrijke rol bij de omzetting van het schildklierhormoon T4 in het bruikbare T3. Als je bijnieren niet goed functioneren kunnen ze op celniveau een tekort aan schildklierhormoon veroorzaken. Vaak wordt er bij schildklierproblemen symptoombestrijding toegepast.

Wist je dat postnatale vermoeidheid en depressie het gevolg kunnen zijn van uitgeputte bijnieren?

Andere indicaties voor bijnieruitputting:

  • Het gevoel een dutje te willen doen al voor de lunch,
  • Je bent de hele dag moe en hebt ‘s avonds thuis meer energie,
  • Je bent ’s avonds doodop maar komt niet in slaap,
  • Je hebt voortdurend last van okselzweet (= overbelasting van je endocriene systeem om het tekort aan adrenaline te compenseren),
  • Je hebt voortdurend dorst of een droge mond,
  • Je hebt regelmatig behoefte aan zoute of juist zoete voedingsmiddelen,
  • Wazig zicht,
  • Je hebt voortdurend behoefte aan stimulerende middelen zoals koffie, sigaretten, cafeinehoudende frisdrank om te kunnen funtioneren (bijv.: je wordt pas wakker als ik koffie heb gehad).

In de aanloopperiode naar een burn-out kun je hier al diverse klachten van herkennen.

Herstel is heel goed mogelijk, met de juiste voeding en bepaalde voeding juist vermijden. Suppleren van bepaalde stoffen bespoedigt het herstel.